Theo báo cáo tài chính của UBND tỉnh Long An, sau 9 tháng năm 2022, tỉnh Long An đã thu hút vốn đầu tư nước ngoài với 43 dự án, với số vốn đăng ký hơn 307triệu USD, tăng 2 dự án so với cùng kì năm ngoái. Ngoài số vốn được cấp mới, toàn tỉnh có 55 dự án FDI điều chỉnh tăng vốn 274,1 triệu USD. Tổng vốn cấp mới và cấp thêm từ các doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh đạt hơn 581 triệu USD. Với số vốn được cấp thêm này góp phần giúp tỉnh Long An giữ vững là một trong top 10 tỉnh có FDI cao nhất.

 

Từ đầu năm 2022 đến nay, tỉnh Long An có 1.275 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 26% so với cùng kỳ, với tổng vốn đăng ký là 17,543 tỷ đồng. Đến nay, toàn tỉnh có 14.924 công ty đăng ký thành lập với tổng số vốn đăng ký là 360. 266 tỷ đồng. Ngoài ra, tỉnh đã cấp mới 77 dự án đầu tư cấp quốc gia với tổng vốn đăng ký cấp mới là 19,556 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, Long An sẽ tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh. Đồng thời, tăng cường cải cách hành chính, nâng cao chất lượng/ thời gian giải quyết các thủ tục hành chính. Thường xuyên tổ chức các hoạt động tiếp xúc, đối thoại với doanh nghiệp theo định kỳ hàng tháng để kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó,  các nhà lãnh đạo nhà nước cũng tổ chức các chương trình đối ngoại, tìm hiểu các cơ hội đầu tư từ nước ngoài như Nhật Bản, Hàn quốc, Hoa Kỳ,…. Điều này tạo điều kiện giúp đỡ các doanh nghiệp trong địa bàn ngày càng phát triển.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.